Mukaan toimintaan


Jos olet kiinnostunut rautateistä ja haluat tutustua talkootoimintaan sen eri muodoissa, olet tervetullut joukkoomme! Museoajo-, huolto- ja korjaustoiminnassa on aktiivisesti mukana noin 30-40 yhdistyksen jäsentä, mutta mukaan mahtuu edelleen!

Ennakko-osaamista tai tietotaitoa ei tarvita, vaan alkuun pääsee kokeneempien opastuksella. Tehtäviä riittää kahvinkeittäjästä veturinkuljettajaan!

Henkilökuntamme ikäjakauma on noin 15-70 vuotta. Ikä ei siis ole este kumminkaan päin! Mukaan toimintaan voi toki liittyä aikaisemminkin, mutta vähimmmäisikä käytännön tehtävien harjoitteluun on noin 12-13 vuotta.

Yhdistys järjestää omalle henkilökunnalleen sekä yhteistä että tehtäväkohtaista koulutusta. Yhteinen koulutus käsittää mm. yhdistyksen toimintajärjestelmän ja yleisten työturvallisuusasioiden perehdytyksen. Tehtäväkohtainen koulutus sisältää perehdytyksen tehtäväkohtaiseen ohjesääntöön ja käytännön harjoittelun.

Korjaus- ja huoltotoiminta

Kaluston ylläpito ja korjaus tapahtuu pääosin Museovarikolla. Ylläpito käsittää kaluston perushuollot, tarkastukset ja vikakorjaukset. Korjausprojekteissa entisöidään vanhaa rautatiekalustoa takaisin museoliikenteeseen tai näyttelykalustoksi. Kunnostushankkeita on jatkuvasti käynnissä useampia.

Liikennetehtävät

Varmasti näkyvin osa HMVY:n toimintaa on ympäri Suomen harjoitettava museoliikenne.

Vaikka museojunien liikennöinissä toimitaan talkoopohjalla, on toiminnan oltava 100 % ammattimaisella tasolla. Yhdistyksen museojunat kulkevat muun rautatieliikenteen joukossa ja liikennöinnin on oltava poikkeuksetta turvallista ja täsmällistä. Liikennetehtävissä työskentelevä henkilökunta  on avainasemassa liikennöinnin turvallisuuden varmistamisessa.

Junan kuljettamisesta turvallisesti ja voimassa olevien määräysten mukaisesti vastaa veturinkuljettaja. Junan matkustajaturvallisuudesta vastaa puolestaan konduktööri. Nämä molemmat ovat liikenneturvallisuustehtäviä, joissa voivat toimia vain asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneet alan ammattilaiset. Veturinkuljettajille annamme kalustokohtaisen tyyppikouluksen.

Edellä mainittujen lisäksi junissa on useita erilaisia tehtäviä, joihin voi päästä ilman ammattikoulutusta, yhdistyksen järjestämän perehdytyksen jälkeen:

  • Asiakaspalvelijat toimivat konduktöörin apuna huolehtien lipunmyynnistä ja asiakaspalvelutehtävistä.
  • Mekaanikot huolehtivat kaluston teknisistä järjestelmistä sekä vaunuissa että vetureissa. Toimiminen mekaanikkona vaatii tehtään kuuluvien teknisten järjestelmien hyvää tuntemusta. Ilman kokemusta tai ennakko-osaamista voi toimia mekaanikkoharjoittelijana.
  • Lämmittäjät toimivat höyryvetureissa vastaten tulenhoidosta, voitelusta, vesitäydennyksistä jne. Tehtävä on rinnasteinen mekaanikkoon. Ilman kokemusta tai ennakko-osaamista voi toimia apulämmittäjänä.
  • Asiakaspalveluvastaava huolehtii asiakaspalvelun organisoinnista ja miehistöhuollosta. Tehtävä vaatii pitkäaikaista kokemusta asiakaspalvelusta.
  • Junamestari on koko junan ja junahenkilökunnan esimies.Tähän tehtävään päästäkseen on toimittava ensin muissa tehtävissä ja tunnettava yhdistyksen toimintajärjestelmä sekä liikennöintiin liittyvät määräykset ja ohjeet.

Näihin tehtäviin ja niitä harjoittelemaan ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Tehtävät junissa tarjoavat mahdollisuuden päästä kokemaan uudesta näkökulmasta hienoja museojunaelämyksiä ja auttaa tarjoamaan niitä toisille.

Virkistystoiminta

Talkootöiden vastapainona on virkistystoiminta, kuten talkoohenkilöstön omat museojunamatkat, saunaillat jne. Yhdistys järjestää jäsenistölleen myös rautatieaiheisia retkiä, joiden teemat ja matkakohteet vaihtelevat vuosittain. Museoajoista on kerrottu tarkemmin omalla sivullaan.

Miten tulla Museovarikolle talkoisiin?

Haapamäelle pääsee junalla kolmesta suunnasta: Tampereelta, Jyväskylästä ja Seinäjoelta. Tarkemmat aikataulutiedot löytyvät VR:n nettisivuilta.
Autoillen Haapamäelle suunnistavat voivat katsoa apua ajo-ohjeisiin esimerkiksi Fonectan karttapalvelusta.

Jos et ole aikaisemmin ollut talkoissa museovarikolla, kannattaa ennen talkoisiin tuloa ottaa yhteyttä ja kysyä tarkempia tietoja. Jäsenistöä museovarikolta löytää yleensä viikonloppuisin, mutta kesäaikaan talkootoimintaa on usein viikollakin.

Majoitus Haapamäellä tapahtuu entisessä lepohuonerakennuksessa. Peseytymistä varten on käytettävissä saunatila suihkuineen. Taukotilassa voi talkoiden lomassa juoda kahvia tai teetä sekä syödä omia eväitä, joita voi ostaa kylän kaupasta (800 m). Haapamäen palveluihin ja karttaan voi tutustua mm. kyläsivuilla.