Ajankohtaista ja arkisto


Tulevat museoajot:

Tarkempia tietoja tulevista ajoista löydät klikkaamalla tästä.

Haapamäen Museoveturiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2022

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 26.3.2022 klo 14.00 alkaen Juhlatalo Ukko-Pekassa (Asematie 37, 42800 Haapamäki). Kokouksessa kahvitarjoilu.

Käsiteltävät asiat:
• Yhdistyksen säännöissä mainitut asiat:
vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyntä ja tilinpäätöksen
vahvistaminen
tilintarkastuskertomus
tili-ja vastuuvapauden myöntäminen

ylijäämän käyttäminen

• Eiab 12004 korin hankinta

Jäsentiedote saapuu postitse viikolla 10.

Tervetuloa.

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2021

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 24.4.2021 klo 14.00 alkaen. Fyysinen kokouspaikka on Juhlatalo Ukko-Pekka (Asematie 37, 42800 Haapamäki), mutta epidemiologisen tilanteen vuoksi etäosallistuminen on käytössä ja vetoamme kaikkiin, joilla on mahdollisuus, osallistumaan kokoukseen etänä. Tällöin saamme turvattua tasavertaisen ja turvallisen osallistumismahdollisuuden niille jäsenille, joilla ei ole etäosallistumismahdollisuutta. Kokoontumisrajoitukset koskevat myös yhdistyskokouksia, eikä nyt voimassa oleva laki viime keväästä poiketen salli kevätkokouksen lykkäämistä säännöissä määrättyä määräaikaa 30. huhtikuuta myöhemmäksi.

Edellytämme kaikkiin kokoukseen osallistuvilta ennakkoilmoittautumista viimeistään 16.4.2021 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu joko sähköpostitse osoitteeseen olli.aalto@hmvy.fi, puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 045 233 2960 tai kirjeitse yhdistyksen postiosoitteeseen Veturipuistontie 1, 42800 Haapamäki. Ilmoittautumisessa on mainittava seuraavat tiedot: 1) jäsenen nimi ja jäsennumero; 2) osallistumistapa: etänä vai paikalla; 3) sähköpostiosoite, johon haluat etäosallistumisohjeiden lähetettävän. Yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi määräaika on ehdoton. Jos ilmoittaudut kirjeellä, huomioi postin kulkuun tarvittava aika. Ilmoittautumismenettely perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19- epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Käsiteltävät asiat:

  • Yhdistyksen säännöissä mainitut asiat: vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyntä ja tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminnantarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen sekä alijäämän käyttäminen
  • Hallituksen tiedonanto toimintasuunnitelman ja syyskokouksen esittämien toimenpiteiden toteutumisesta sekä alkuvuoden taloudellisen tilanteen katsaus. Jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita voi lähettää myös jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa!

Hallitus


Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2020

Kokoontumisrajoitusten vuoksi lykätty Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 22.8.2020 klo 14 alkaen Haapamäen Höyryveturipuiston ravintolassa. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Käsiteltävät asiat:

– Yhdistyksen säännöissä mainitut asiat
– Yhdistyksen jäsenistä tehdyt rikosilmoitukset

Tervetuloa!

Hallitus


HMVY:n hallituksen tiedote rikosepäilystä ja julkisuudessa käydystä kiusaamiskeskustelusta

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n hallituksen tietoon on tullut yhdistyksen jäseniä koskeva rikosepäily. Kyseiseen rikosepäilyyn liittyen yhdistyksen tiloihin on tehty paikanetsintä. Yhdistys ei ole saamamme tiedon mukaan asiassa millään tavalla osallinen.

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu yhdistyksen toiminnassa tapahtuvasta kiusaamisesta. Hallitus toteaa että kiusaamista ei yhdistyksessä sallita missään muodossa ja siihen tullaan jatkossa puuttumaan nykyistä tiukemmin. Yhdistyksen hallitus ja turvallisuusjohto tulevat laatimaan yhdistykselle eettiset ja hyviä käytöstapoja koskevat periaatteet.

Yhdistys toivoo että mahdolliset kiusaamistapaukset tuodaan jatkossa hallituksen käsiteltäväksi.

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n hallitus


Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2020 siirtyy

Lauantaiksi 25.4. suunniteltu Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen siirtää kevätkokous myöhemmäksi Korona-viruksen aiheuttaman tilanteen takia. Sisäministeriö oli kokouskutsua laadittaessa ohjeistanut että kokoontumisrajoitus ei koske yhdistysten kokouksia, mutta tämä linjaus on sittemmin muuttunut. Jäsenistölle lähetetään asiasta vielä kirjallinen tiedonanto.

HMVY:n osoiterekisterin hoitaja vaihtuu

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n osoiterekisterin ylläpitäjänä on aloittanut Timo Vaittinen. Timon tavoittaa esimerkiksi sähköpostilla timo.vaittinen (at) hmvy.fi

HMVY:n syyskokous 2019

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 16.11.2019 klo 13.00 alkaen Haapamäen Höyryveturipuiston ravintolassa. Kokouksessa on kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen käydään läpi liikennekautta 2019.

Käsiteltävät asiat:

– Yhdistyksen säännöissä mainitut asiat
– Toiminnantarkastajan/tarkastajien valinta
– Muut asiat ja ilmoitusasiat

Tervetuloa!


Tulevat museoajot ja yleisötapahtumat ovat sivulla Tulevat museoajot

Arkisto:

TIEDOTE 3.12.2016 klo 20:40.

3.12.2016 ajetuista Uudenkaupungin museojunista ensimmäisen junan paluuvuoro MUS 1922 joutui tänään tasoristeysonnettomuuteen Maskussa. Kaikeksi onneksi henkilövahingoilta vältyttiin, vaikka junan eteen ajanut henkilöauto tuhoutui kauttaaltaan. Toivomme onnettomuudessa loukkaantuneelle pikaista paranemista!

Ensisijaisesti henkilökuntamme tapahtumapaikalla keskittyy varmistamaan junan matkustajien turvallisuuden, aloittamaan pelastustoimet ja avustamaan pelastusviranomaisia heidän työssään. Tämän jälkeen alkaa ja koko tapahtuman ajan on vuorossa tiedotus. Tänään pyrimme tiedottamaan tilanteesta oman henkilökuntamme johdolla junassa ja Turun rautatieasemalla sekä yhteistyössä yksityisomistuksessa olevien pysähdysasemiemme omistajien kanssa – tästä erityiskiitos Raisioon ja Mynämäelle!

Turun rautatieasemalla matkustajainformaatiojärjestelmässä, eli automaattikuulutuksissa ja matkustajanäytöissä oli aluksi hieman epäselvää tietoa. Yhdistyksellä ei luonnollisesti ole päästyä matkustajainformaatiojärjestelmään, vaan pyrimme Liikenneviraston päivystyksen kautta saamaan tiedot ajan tasalle. Lisäksi tiedottajamme informoi matkustajia asemalaiturilla ja asemahallissa heti, kun hän ehti asemalle.

Nopeasti muuttuvissa tilanteissa valitettavasti sattuu välillä myös tiedotuskatkoksia. Tänän epäonnistuimme onnettomuuden jälkeen lähteneen toisen museojunavuoron Uudenkaupungin muuttuneen lähtöajan tiedottamisessa. Olemme hyvin pahoillamme, että osalle matkustajista ehdittiin Turusta lähdön jälkeen virheellisesti informoida paluuvuoron lähtöajaksi alkuperäinen lähtöaika 18:30, vaikka uudeksi lähtöajaksi muutettiin 19:30. Tämän vuoksi muutamat matkustajat poistuivat junasta jo Raisiossa, koska aika Ukissa olisi jäänyt riittämättömäksi mm. ruokailua ajatellen. Tieto muuttuneesta lähtöajasta ei ehtinyt tavoittaa kaikkia lipunmyyjiämme ajoissa ja he toimivat aikaisempien ohjeiden mukaisesti. Vielä kerran anteeksi!

Onnettomuuden vuoksi myös ensimmäisellä junavuorolla Ukiin matkanneiden ja sinne päiväksi jääneiden asiakkaiden odotusajasta ja päivästä tuli kohtuuttoman pitkä. Olemme tästä tietenkin pahoillamme, vaikka asia johtuikin yhdistyksestä riippumattomista syistä. Meno-paluu -lipun ostaneiden ja Ukista mahdollisesti muilla liikennevälineillä poistuneiden osalta pyydämme yhteydenottoa sähköpostilla tapahtumat (at) hmvy.fi. Selvitämme korvausmahdollisuuksia ensisijaisesti tasoristeysonnettomuudessa oleen ajoneuvon liikennevakuutuksesta ja toissijaisesti yhdistyksen vakuutuksesta.

UUSI VAUNU MUSEOVARIKON KOKOELMIIN

Toisen luokan puukorinen matkustajavaunu Ei 22087 on saapunut Museovarikolle Säkylästä, jossa vaunu ehti toimia mm. kahvilana kymmenien vuosien ajan. Heikkokuntoisenakin vaunu oli pelastamisen arvoinen, sillä se on valmistunut jo vuonna 1925 ja poikkeaa huomattavasti yhdistyksen muusta museovaunustosta. Vaunuun palautetaan mm. puupenkit. Valitettavasti lämmitys- ja valaistuslaitteita vaunussa ei ole, joten Ei 22087 tultaneen näkemään lähinnä kesäliikenteessä. Valaistukseen mietimme museaaliset arvot huomioivaa, mutta nykyaikaisin laitteistoin toteutettavaa ratkaisua. Vaunu tulee korjaukseen vuonna 2017.


UUSI VAUNU MUSEOVARIKON KOKOELMIIN

Yhdistys on hankkinut kokoelmiinsa uuden vaunun. Ravintolavaunu Rkt 23839 on valmistunut vuonna 1986 VR:n Pasilan konepajalta ja poistettu liikenteestä toukokuussa 2015. Vaunu on teknisesti hyväkuntoinen ja muutamien museoliikenteessä käytettävyyttä parantavien täydennysten jälkeen se tullaan ottamaan osaksi museojunaliikenteessä käytettävää vaunukalustoa.

Vaunussa on yhteensä 42 istumapaikkaa: 32 penkkiä ja 10 baarijakkaraa. Keittiössä on runsaasti kylmäsäilytystilaa ja mahdollisuus pienimuotoiseen ruoanvalmistukseen. Keittiön puolelta onnistuvat myös kuulutukset vaunuun tai vaikka koko junaan, sekä radio-ohjelmien soittaminen myyntiosaston puolelle. Sähköä vaunun tarpeisiin tekee oma 15 kW dieselaggregaatti.

Kuva ravintolavaunusta Rkt 23839:

WP_20150624_004

WP_20150624_008

_______________________________________________________________________

Myytävänä neljä kappaletta Dr12-sarjan keulan numerolevyjä

Nyt on harvinainen tilaisuus ostaa omaksi pala rautatiehistoriaa. Myymme neljä aitoa Hurun eli Dr12-dieselveturin keulan numerolevyjä. Myynnissä ovat levyt vetureista 2227, 2229, 2232 ja 2237.

Hinta on 250 euroa kappaleelta.

Levyt ovat juuri siinä kunnossa kuin ne olivat vetureista irroitettaessa. Niitä ei ole maalattu tai muuten käsitelty, vaan ne ovat täysin autenttisia..

Numerolevyjä voi tiedustella yhdistyksen rahastonhoitajalta sähköpostitse mauri.lagerstedt (at) hmvy.fi tai puhelimitse 050-5236664.

Toimitus sovitaan erikseen, mahdollisia toimitustapoja ovat mm. nouto Haapamäeltä tai joltakin yhdistyksen museoajolta, sekä toimitus Postin tai Matkahuollon kautta. Kannattaa kysyä myös muita myyntituotteita samaan toimitukseen!

_________________________________________________________________________

Matkustajavaunu Ei 22771 liikenteeseen

Puukorinen matkustajavaunu Ei 22771 otettiin mittavan korjaustyön päätteeksi takaisin liikenteeseen maaliskuun alussa. Vaunu oli ensimmäisen kerran museojunassa 6.-8.3. Salpausselän kisajunassa ja siihen liittyneissä siirtoajoissa.

Vaunun kori on monin paikoin rakennettu lähes kokonaan uudelleen. Vaunun sisällä uusia pintoja ovat katto, lattia ja osa seinäpinnoista. Purkutöiden yhteydessä sisäverhouslevyjen alta löytyi alkuperäinen lakattu koivuvaneripinta, joka puhdistettiin ja korjattiin. 72-paikkaisessa vaunussa on 2+2 istumajärjestys ja pehmeät punasävyisetpenkit. Vaunu on sekä valaistu että lämmityskelpoinen.

_________________________________________________________________________

KUULUMISIA MUSEOVARIKOLTA VUODENVAIHTEESSA 2014-15

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Haapamäellä sunnuntaina 14.12.2014. Kokouksen pääpaino oli perinteiseen tapaan sääntömääräisissä asioissa. Hallituksen jäsenten vaalissa valittiin puheenjohtajaksi Kimmo Alanko, varapuheenjohtajaksi Jari Auvinen, sihteeriksi Jouko Sakari Järvinen, rahastonhoitajaksi Mauri Lagerstedt ja varajäseneksi Esko Heinonen. Hallituksessa jatkavat edellisvuonna valitut Timo Vaittinen ja Eero Heinonen.

Vuoden viimeinen museoajo ajettiin lauantaina 13.12. Seinäjoelta Koskenkorvalle. Perinteisessä Joulupukinjunassa pääsi jutustelemaan itsensä Joulupukin kanssa ja maistelemaan tonttujen jakamaa karkkia. Joulupukki vastaanottikin runsaasti lahjatoiveita, jotka kirjoitettiin muistiin lahjakirjaan. Tällä kertaa kalustona olivat Dr13-dieselveturi ja puukoriset matkustajavaunut.

Vuoden 2015 ajosuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja tulevista ajoista kirjoitellaan tarkempia tietoja tapahtumat-sivulle.

Kaluston osalta on talven aikan jatkettu mm. vaunujen 22793 ja 22771 korjauksia. Vaunuihin on mm. vaihdettu uudet huopakatot ja sisätyötkin ovat päässeet käyntiin.

(JV 23.1.)

_________________________________________________________________________

MYYNTITUOTEVALIKOIMAAN UUTUUKSIA

hmvy_pm1_mitatoity_siivreunatOlemme jälleen laajentaneet myyntituotevalikoimaamme. Kannattaa käydä tutustumassa mm. uusimpaa, Haapamäkeä käsittelevään karttatuotteeseen ja ensimmäiseen omakuvapostimerkkiin.

Kirjapuolella on nyt saatavilla mm. Kari Siimeksen uutuuskirja Suomen höyryveturit. Jäsenhinta 20 €, muille 25 €. Myynnissä mm. Museovarikolla ja museojunissa.

_________________________________________________________________________

KESÄKAUDEN KUULUMISIA

Toiminnantäyteinen kesäkausi on pyörähtänyt jälleen käyntiin ja toimintaa on riittänyt niin Museovarikolla kuin museojunaliikenteessäkin. Tänä vuonna on jo ajettu mm. Yläkaupungin yö -tapahtumassa yleisölle avoimia höyryjunia Jyväskylästä Lievestuoreelle ja Vaajakoskelle, sekä 300 matkustajan tilausjuna Raumalta Nokialle.

Liikennöinti jatkuu vilkkaana läpi kesän ja uutuutena olemme ottamassa käyttöön nettisivujen kautta toimivaa järjestelmää, jolla voi varata paikkoja museojunasta. Matkaliput tullaan toistaiseksi myymään aina junassa, mutta järjestelmä helpottaa vaunukapasiteetin sovittamista tarpeeseen. Näin pyritään varmistamaan, ettei yhtään matkustajaa tarvitse jättää asemalle – ei nyt, eikä tulevaisuudessa – sillä junamme ovat kerta toisensa jälkeen olleet hyvin suosittuja.

Museovarikolla on puolestaan kunnostettu mm. Tk3- ja Tr1-höyryvetureita. Ensiksi mainitulle on tehty ajovalmiushuoltoa kesän liikennettä silmällä pitäen. Tr1- eli Risto-veturin kattilaan on vaihdettu uusi tuliputki ja aloitettu kattilahitsausten valmistelu. Veturin kattila on osoittautunut aina pala palalta enemmän työtä vaativaksi, mutta hidasteista huolimatta työ etenee jatkuvasti. Matkustajavaunupuolella on otettu korjaukseen 2. luokan puukorinen päivävaunu Ei 22793. Tämä yksilö tullaan käytännössä rakentamaan korinsa osalta kokonaan uudelleen.

Yhdistykselle on tänäkin vuonna lahjoitettu uusia kalustoyksiköitä museoitavaksi. Näistä kerromme lisää viimeistään syksyllä, kun yksilöt kotiutuvat Museovarikolle.

(JV 25.6.)

_________________________________________________________________________

HMVY ESILLÄ RATA2014-SEMINAARISSA

HL-Rata2014

HMVY oli mukana Liikenneviraston järjestämässä kaksipäiväisessä Rata2014-seminaarissa Turussa.

Liikennepäällikkö Hannu Lehikoinen piti esitelmän aiheesta ”Museoliikennöitsijät avaamassa rataa monioperaattorijärjestelmään”. Esitelmädiat ovat ladattavissa tästä.

Kuva: Markku Nummelin, 22.1.2014

(JV 27.1.)
_________________________________________________________________________

HÖYRYVETUREIDEN KUNNOSTUSTA

Tr1 1082:lle, eli tutummin Ristolle, tehtiin vuodenvaihteessa toinen painelaitteen vesipainekoe. Valitettavasti koe jouduttiin lopettamaan jo noin 10 bar paineessa, yhden tuliputken alettua vuotamaan. Tuliputken vaihto tehdään pakkasten päätyttyä, sillä työ vaatii pilttuun veturiovien avaamisen ja työskentelyä ulkoilmassa, mitä ei työtilojen ja vesiputkien jäätymisvaaran takia voida pakkasten aikaan tehdä.

Myös Tk3 1136 ”Pikku-Jumboon” tehdään talviaikana pientä remonttia. Sen tenderiin vaihdetaan uusi laakeripesä rikkoutuneen tilalle ja kattilan varustimia huolletaan tulevan ajokauden käyttöä varten.

(JV 24.1.2014)

_________________________________________________________________________

VUODENVAIHTEEN KUULUMISIA MUSEOVARIKOLTA

Vuosi 2013 alkaa hiljalleen lähestyä loppuaan. Yhdistyksen osalta ajokausi päättyi onnistuneesti 20-vuotisjuhlajunan ja joulupukin höyryjunan merkeissä 6.-7.12.2013. Samalla julkaistiin ensimmäinen 20-vuotisjuhlatuote, Suomen rautatiehistorian yleiskartta. Lisätietoa tästä löytyy karttasivulta. Käynnistynyt juhlavuosi näkyy tulevan ajokauden liikenteessä ja tapahtumissa, mistä tiedotamme tarkemmin aluvuodesta.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin la 23.11. Haapamäellä. Hallituksen jäsenten vaalissa valittiin puheenjohtajaksi Kimmo Alanko, varapuheenjohtajaksi Juha Vuorinen ja hallituksen jäseniksi (toimikausi 2 vuotta) Timo Vaittinen ja Eero Heinonen. Varajäseneksi valittiin Jari Auvinen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat vuonna 2012 valitut Jouko Sakari Järvinen ja Mauri Lagerstedt. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin tarkennuksin hallituksen laatimien esitysten mukaisesti.

Museovarikolla on puolestaan siirrytty talviaikaan. Lättähattu-moottorivaunut siirtyivät talveksi sisätiloihin ja kalustoa on järjestelty talven tarpeita vastaaviin sijoituspaikkoihin. Talvikaudella mm. kunnostetaan höyryveturia Tr1 1082 ja tehdään höyryveturi Tk3 1136:lle kausihuoltoa ja pienempiä korjauksia.

(JV 22.12.2013)

_________________________________________________________________________

MATKUSTAJAVAUNUT PALASIVAT KONEPAJALTA

Yhdistys käytti elo-syyskuussa kaksi puukorista matkustajavaunua VR:n Pieksämäen konepajalla. Lähiliikennevaunun Ei 22333 ja makuuvaunun CEm 2460 pyöräkerrat, telirakenteet, vetolaitteet ja jarrulaitteet tarkastettiin ja tarpeelliset kohteet korjattiin. Kummassakaan vaunussa ei ollut merkittäviä korjaustarpeita. Myös korinsa osalta viimeistelyä vaillle valmiit vaunut tullaan pian näkemään museoliikenteessä.

Kalustonsiirto Pm-Hpk kuva J Toivonen

Pieksämäeltä Haapamäelle palaamassa oleva siirtojuna Petäjävedellä. Kuva: Jorma Toivonen.

(JV 9.10.)
_________________________________
________________________________________

SYYSKUULUMISIA MUSEOVARIKOLTA

Museokalustoa on kesän mittaan kunnostettu ahkerasti.

Puukorista matkustajavaunua Ei 22771 on kunnostettu varsin perusteellisella tavalla. Sisäpuolella lattia, kaikki seinäpinnat, patterikotelot, putkistot jne. on uusittu tai kunnostettu. Myös kaikki vaunun sähköjohdot on vaihdettu uusiin. Alkavan syksyn ja talvikauden mittaan on tarkoitus saada vaunun sisusta valmiiksi ja vaunu liikennekelpoiseen kuntoon ensi kesäksi.

Dm9-5124-maalattuna

Dm9 5124 ”Porkkana” on maalattu ja korin rakennustyöt ovat käynnissä. Projekti kaipaa apukäsiä, joten kaikki innokkaat, nyt on aika ilmoittautua mukaan! Aikaisempaa kokemusta tai tietotaitoa ei välttämättä tarvita. Yhteyttä voi ottaa esim. sivun alareunan kommenttikentän kautta tai ottamalla yhteyttä yhdistysaktiiveihin.

Kuva: Juhani Pirttilahti

Höyryvetureiden huoltovaununa toimiva tavaravaunu Gbl 48018 on otettu korjaukseen syyskuussa. Vaunuun vaihdetaan kaikki seinälevyt, jonka jälkee kori saa ylleen uuden maalikerroksen. Lisäksi tarkastetaan pyöräkerrat, laakerointi ja jarrujärjestelmä, jotta vaunua voidaan käyttää liikenteessä jälleen ensi vuonna.

Höyryveturi Tr1 1082:n toinen vesipainekoe tehtäneen syys-lokakuun aikana. Toivottavasti koe sujuu ongelmitta!

_3008898

Dm7 4215 ”Lättähattu” maalattiin heinäkuun alussa, mutta moottoriremontti osoittautui odotettua työläämmäksi ja sitä onkin lykätty tehtäväksi lähitulevaisuudessa.

_3008903

Museovarikon kunnostuksessa on puolestaan heinäkuusta alkaen siirrytty maastotöihin.

Tallin takana oleva vanha lastauslaituri on korjattu ja ympäristöä siistitty. Veturitallin ja Höyryveturipuiston väli on myös aidattu, jotta ulkopuoliset eivät vahingossa joudu rautatiealueelle. Aita on rakennettu samanlaiseksi kuin Höyryveturipuiston aita, joten se sopii hyvin maisemaan.

Kaksoisvahtituvan pihan parkkipaikat ja tallin takaa vahtituvalle kulkeva tie ovat saaneet uuden sorapinnan. Naftapiikin alueelta ja tallin takaa on poistettu ylimääräistä maa-ainesta ja toivottavasti jo ennen lumia alueelle saadaan myös uusi sorapinta. Tällöin höyryvetureiden polttopuiden varastointi voitaisiin siirtää tälle uudelle alueelle.

_3009392

Kuva: Tasattu naftapiikin raiteen ja kaksoisvahtituvan välinen alue odottaa uutta sorapintaa, jonka jälkeen sille siirrettäneen höyryvetureiden polttopuut.

_3009282

Kuva: Veturitallin takaa on poistettu sinne aikojen saatossa päätynyttä ylimääräistä maa-ainesta.

Autotallin korjaus valmistui heinäkuun lopussa. Ulkoseinä on korjattu vanhojen rakennusmenetelmiä mukaillen. Ikkunat ja ovet maalattiin.

_3008432

Kuva: Autotallin seinä korjattuna.

(21.9. JV)

_________________________________________________________________________

_3008931UUTTA KALUSTOA MUSEOVARIKOLLE – MOVE 66

Ruukki Metals Oy:n Hämeenlinnan tehdas lahjoitti kesäkuussa vanhan Move 66 -sarjan dieselveturinsa Haapamäen Museoveturiyhdistykselle. Kyseistä teollisuusveturimallia ei ole aiemmin ollut museoituna Suomessa.

Vuonna 1971 valmistettu veturi oli vuonna 1972 perustetun Hämeenlinnan tehtaan käytössä alusta alkaen. Veturi poistui käytöstä helmikuussa 2013, jolloin tehtaan sisäiset, vetureilla tehtävät kuljetukset siirtyivät VR:n hallintaan. Haapamäen Museoveturiyhdistyksen ehdotus veturin museoinnista otettiin tehtaalla vastaan erittäin positiivisesti ja veturin lähtöä tehtaalta olikin todistamassa hymyssä suin iso joukko työntekijöitä aina tehtaan johtoa myöten. Lähtöhetki sai poikkeuksellisen runsaan medianäkyvyyden, kun Yleisradion Hämeen uutiset kertoivat televisiossa, radiossa ja nettiuutisessa ”savupiipputeollisuuden työjuhdan” eläköitymisestä. Myös Hämeen Sanomat julkaisi aiheesta artikkelin.

Veturi ajettiin perjantaina 23.8. Hämeenlinnasta Kouvolaan Teräspyörän konepajalle, jossa veturin pyörät sorvataan ja sille tehdään muita huoltotöitä. Myöhemmin syksyllä veturi siirretään uudelle kotivarikollensa Haapamäelle. Lähivuosien tavoitteena on maalata veturi ja entistää sitä lähemmäksi 70-luvun asua. Yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti Move 66 pyritään myös pitämään hyvässä käyttökunnossa sekä ajamalla että huoltamalla sitä säännöllisesti.

Move 66 on kolmiakselinen raskas vaihtotyöveturi, joita valmistettiin teollisuuslaitosten käyttöön vuosina 1967-1982 yhteensä 23 kpl. Näistä kuusi veturia toimitettiin Ruotsiin. Veturi on ollut erittäin tyypillinen näky raskaan teollisuuden laitoksilla ympäri Suomen. Vetureiden käyttö on viime vuosina vähentynyt merkittävästi ja Suomen teollisuudessa niitä on käytössä enää kourallinen. Lisäksi kaksi veturia on muutettu ratatyökäyttöön soveltuviksi. Myös Ruotsissa on vielä muutama Move 66 käytössä ja lisäksi yksi museoituna.

(EH 5.9.2013)

_________________________________________________________________________

KESÄKUUN KUULUMISIA MUSEOVARIKOLTA

Kesäkuu vierähti museoajojen ja juhannuksenvieton merkeissä sangen nopeasti. Tk3 1136  ”Pikku-Jumbo” veti museojunia Lahdesta Heinolaan ja Dr13 2343 pääsi liikenteeseen kuun lopussa ajetun peräti yhdeksänvaunuisen Kulttuurijunan vetäjänä.

Museovarikolla on työskennelty mm. puukorisen matkustajavaunun Ei 22771 ja ”Lättähatun”, eli Dm7-moottorivaunun 4215 kanssa. Lättähattu on maalattu ja moottoriremonttikin päässyt alkuun.

(JV 1.7.)

_________________________________________________________________________

RESIINA 2/2013

Resiina-lehden numero 2/2013 on mennyt painoon ennen juhannusta ja sen pitäisi saapua lukijoille lähipäivinä.

(JV 1.7.)

_________________________________________________________________________

TOUKOKUUN KUULUMISIA MUSEOVARIKOLTA

Veturitalliin kuuluvan toimisto- ja autotalliosan ulkopuolinen korjaus on aloitettu. Ulkopuolelta vaurioitunut seinä korjataan alkuperäiseen asuun ja ympäristö siistitään. Seinät ovat varsin kevytrakenteiset: niissä on käytetty materiaalina Toja-levyä tai vastaavan kaltaista tuotetta, joka on pintarapattu.

Autotallin takaseinä

Toukokuussa myös Tk3 1136 ”Pikku-Jumbo” pääsi liikenteeseen, kun sen vetämänä ajettiin neljä edestakaista museojunavuoroa Jyväskylästä Vaajakoskelle Yläkaupungin yö -tapahtuman yhteydessä.

Lättähattu-moottorivaunu Dm7 4215:n ajokuntoon saattamista on alettu toden teolla valmistella toukokuun lopulla. Moottorivaunua on valmisteltu maalausta varten ja moottoriremontti alkaa kesäkuussa. Mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan, vaunu saatetaan nähdä ajossa jo tänä kesänä.

(JV 4.6.)

_________________________________________________________________________

RESIINA 1/2013

Resiina-lehden numero 1/2013 on mennyt painoon perjantaina 19.4. ja saapuu lukijoille viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla. Lehti on aineistollisista syistä ilmestynyt parin viime numeron ajan myöhässä, mutta aikataulu pyritään kirimään kiinni jo seuraavaan numeroon mennessä.

(JV 23.4.)

_________________________________________________________________________

KEVÄTKOKOUS 20.4.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Haapamäellä 20. päivä huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus, hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle. Lisäksi käsiteltiin yhdistykselle tehty aloite, joka kokouksessa täsmentyi koskemaan Haapamäen rautatiehistoriaa käsitteleviä näyttely- ja infotauluja. Kokous päätti, että hallitus jatkaa tämän asian käsittelyä.

Kokouksen jälkeen pidettiin liikennekautta koskeva koulutus- ja infotilaisuus mm. tähystäjän tehtäviä ja asiakaspalvelun toimintaa koskien. Samalla otettiin käyttöön uudet Tähystäjän ohjesääntö ja Asiakaspalvelun käsikirja.

(JV 21.4.)

_________________________________________________________________________

_3007390

Ajokausi käyntiin pääsiäisenä

Vuoden ensimmäinen museojuna-ajo ajettiin pääsiäisenä, kun Lättähatuilla ajettiin sunnuntaina 31.3. kaksi edestakaista ajoa Tampereelta Vammalaan. Molemmat junavuorot olivat viimeistä istumapaikkaa myöden täynnä ja muutamille sinnikkäästi matkaan halunneille kelpasi paremman puutteessa seisomapaikkakin.

_3007406

Ajokuntoisten moottorivaunujen määrää pyritään kasvattamaan jo tämän vuoden aikana, jotta jatkossa voimme tarjota suurempaa istumapaikkakapasiteettia myös lättähattujunissa. Nykyisin kolmen vaunun lättähattujunaan mahtuu reilut 140 matkustajaa, kun veturivetoisissa museojunissa voidaan kuljettaa yli 500 matkustajaa.

Seuraavan kerran ajellaan viimeistään toukokuussa, mutta Museovarikolla talkoillaan joka viikonloppu ja välillä viikollakin.

(JV 1.4.)

______________________________________________________________________

Dm9-moottorijunan, eli Porkkanan kunnostusprojektin uudet sivut löytyvät osoitteesta: http://porkkana.dy.fi/. Sivustoa ylläpitää projektin vetäjä Juhani Pirttilahti.

(JV 29.3.)

______________________________________________________________________

Yhdistyksen myyntituotteita saatavilla nyt myös Mallikaupasta

Yhdistyksen myyntituotteita voi nyt hankkia itselleen myös Helsingistä pistäytymällä Mallikaupassa osoitteessa Hämeentie 19. Esimerkiksi päärautatieasemalta Mallikauppaan pääsee kätevästi raitiovaunulinjalla 6, jonka varrella lähin pysäkki on ”Käenkuja”. Katso myös www.mallikauppa.fi.

Mallikaupan hyllystä löytyvät kaikki kolme julistetta (5 eur/kpl), Haapamäen höyryveturit -dvd (25 €), Porkkana-muki (20 €) ja Rautatiehistoriallinen kartta (20 €).

(JV 28.3.)

______________________________________________________________________

Resiina 4/2012

Resiina-lehden numero 4/2012 meni painoon hyvissä ajoin ennen Joulua, mutta painosta Itellan kyydillä eteenpäin lukijoille lehti lähti vasta joulukuun 28. päivä. Näin ollen viime vuoden viimeinen numero kolahtaa postiluukusta vasta uuden vuoden ensimmäisellä viikolla.

(JV 2.1.2013)
______________________________________________________________________

Ajokausi 2012 päätöksessään

Rautateiden 150-vuotisjuhlavuosi sai museoliikenteen osalta arvoisensa päätöksen, kun HMVY ajoi Joulupukin höyryjunat Seinäjoelta Koskenkorvalle 15.12. ja kauden viimeisenä ajona sunnuntaina 16.12. kotipaikaltaan Haapamäeltä Petäjävedelle.

Ajoimme kuluneena vuonna yhteensä 75 junaa ja yhteensä 6777 km. Vuoden takaisesta ajokilometrit kasvoivat hieman, mutta vaihtotyökilometrien osuus pienentyi merkittävästi, sillä Liikenteen turvallisuusvirasto myönsi yhdistykselle useita poikkeuslupia liikennöidä junana sellaisilla osuuksilla, joilla olisi määräysten mukaan pitänyt liikennöidä vaihtotyönä.

Seuraavan kerran museojunaillaan ensi vuonna, mutta toiminta Museovarikolla jatkuu läpi talven kaluston kunnostuksen ja huoltojen parissa.

(JV 19.12.2012)
______________________________________________________________________

Syyskokous ja turvallisuuskoulutusta

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 8.12.2012 Haapamäellä.

Yhdistyksen hallitus jatkaa samassa kokoonpanossa myös 2013. Uudelleen valituiksi tuluvat puheenjohtaja Kimmo Alanko, varapuheenjohtaja Juha Vuorinen, sihteeri Jouko Sakari Järvinen ja rahastonhoitaja Mauri Lagerstedt, joista kaksi viimeksi mainittua ovat kaksivuotisia paikkoja. Hallituksessa jatkavat 2011 valitut Eero Heinonen ja Timo Vaittinen. Varajäsenenä valittiin jatkamaan Jari Auvinen.

Vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Toimintasuunnitelmassa on mm. ”Risto”-höyryveturin, eli Tr1 1082:n ajokuntoon saattaminen ja kahden-kolmen puukorisen matkustajavaunun kunnostus. Tavaravaunujakin otettaneen kunnostettavaksi. Kiinteistön osalta aloitetaan veturitalliin kuuluvan autotallin korjaus ja jatketaan ympäristön maastotöitä.

Kokouksen jälkeen pidettiin perinteinen ajokauden turvallisuusasioiden palautetilaisuus ja tutustuttiin yhdistyksen toukokuussa käyttöön otettuun toimintajärjestelmään. Henkilöstölle tehtiin myös ensimmäinen vaarojen tunnistamisen kyselytutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään liikenne- ja työturvallisuuden parantamisessa.

(JV 11.12.)
_______________________________________________________________________

Raiteiston ja kääntöpöydän kunnostusta

Museovarikon kääntöpöydälle johtava raide vaihteineen kunnostettiin lokakuussa. Raiteeseen uusittiin satoja pölkkyjä kiskonkiinnikkeineen. Samalla kertaa uusittiin myös kääntöpöydän lankutus. Työn suoritti VR Track. Alla kuvia korjaustöistä.


_______________________________________________________________________

Resiina-lehti 3/2012

Uusin Resiina-lehti on postitettu ja viimeistenkin lehtien pitäisi kolahtaa postiluukusta perjantaina 9.11.2012. Nautinnollisia lukuhetkiä!

(7.11. JV)

_______________________________________________________________________

Uutta vaunukalustoa museoliikenteeseen

Konduktöörivaunu Fo 22508 on valmistunut korjauksesta ja otettu museoliikenteeseen. Vuonna 1928 rakennettu Fo 22508 on neliakselinen telivaunu, jossa on kaksi matkatavaraosastoa, konduktöörin hytti ja päädyssä lisäksi junamiesten hytti.

Vaunun katto uusittiin lähes kokonaan, samoin kylkipanelointi ja osa tukirakenteista. Sisäpuolella junamiesten hytti rakennettiin uudestaan vanhalle paikalleen, sillä vaunun ollessa viimeisinä virkavuosinaan työkuntien huoltovaununa oli hytin paikalle rakennettu sauna.

Vaunu oli ensimmäisen kerran museoliikenteessä Suomen rautateiden 150-vuotisjuhlissa elokuun 11.-12. päivä, jolloin se kulki Hv1 555:n vetämissä matkustajajunissa Hangon ja Riihimäen välillä.

Vaunu korjauksessa talvella 2011. Katto on laudoitettu ja sisäpuoliset rakennustyöt ovat käynnissä.

Korjauksesta valmistununeen vaunun matkatavaraosasto.

Uudelleen rakennettu junamiesten hytti.

______________________________________________________________________

HMVY julkaisee Suomen ensimmäisen laajan rautatiehistoriallisen kartan
– julkaisu rautateiden 150-vuotisjuhlien päätapahtumassa

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry julkaisee 11.–12.8. järjestettävillä Rautatiemuseopäivillä keskisen ja läntisen Uudenmaan rautatiehistoriaa käsittelevän kartan. Se kattaa rautatiet Helsingistä Hyvinkäälle ja Riihimäelle, Vantaankoskelle, Porvooseen, Mäntsälään, Karjaalle ja Pohjankuruun sekä Hyvinkäältä Hankoon. Lisäksi näkyvät mm. Karkkilan ja Lopen Kesijärven kapearaiteiset radat kokonaisuudessaan.

Kartalla on esitetty valtion radat, metro ja raitiotiet sekä ne kapearaiteiset rautatiet, joilla on ollut veturivetoista liikennettä tai hevosvetoista henkilöliikennettä. Mukana ovat myös rakenteilla olevat radat. Näistä kaikista on esitetty nykyiset ja entiset rautatieliikennepaikat, kuten asemat, pysäkit ja seisakkeet.

Julkaisu on ensimmäinen laajasti historiallisia rautatietietoja kokoava kartta Suomessa – nykykarttapohjalla ei ole ennen kattavasti esitetty eri aikakausien rautatiehistoriaa. Näiden tietojen yhdistäminen tarkkaan maastokarttapohjaan tekee siitä jopa kansainvälisesti ainutlaatuisen.

Pohjakartta-aineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen 1.5.2012 vapautettua maastokarttadataa. Kartan on laatinut Jussi Mäkinen ja sen raideliikennetiedot on kerätty maan eturivin asiantuntijoilta ja Liikennevirastolta. Kartta on kolmikielinen: kaikki selitteet ovat suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi.

Rautateiden historiasta kiinnostuneen lisäksi kartta sopii oivallisesti kotiseudustaan ja sen historiasta kiinnostuneille sekä kaikille, jotka haluavat seurata matkan edistymistä: maaston ja tiestön lisäksi sitä on helppo pitää silmällä rautatien kilometripylväistä, jotka on merkitty karttaan. Onpa kartta myös mukava lahja tai tuliainen, sekä muisto matkoista, vaikka vuosikymmenten takaisistakin, ja komea sisutuselementti!

A0-kokoisen kartan mittakaava on 1:110 000 eli 1 cm kartalla vastaa 1,1 kilometriä maastossa. Lisäksi Helsingin ja Vantaan alueesta on suurennos mittakaavassa 1:80 000. Karttaa myydään HMVY:n junissa Hangon-radalla rautatiemuseopäivien aikana sekä Suomen rautatiemuseossa Hyvinkäällä. Muista mahdollisista myyntipaikoista tiedotetaan myöhemmin. Kartan hinta on 20 €.

Karttojen myyntituotto käytetään kokonaan HMVY:n toimintaan eli museojunaliikenteen järjestämiseen ja museokaluston kunnostamiseen. Ostamalla kartan – ja tietenkin junissa matkustamalla – tuet siis museojunien liikkumista myös tulevaisuudessa!

Kartta on tehty Esrin ArcGIS 10 -ohjelmistoilla. Esri Finland on paikkatietoratkaisujen asiantuntija ja Esrin ArcGIS-teknologian edustaja Suomessa.

(5.8. JM / JV)

______________________________________________________________________

Resiina 2/2012

Resiina-lehden numero 2/2012 on painossa ja ilmestyy 6.8. alkavalla viikolla.

(5.8. JV)

______________________________________________________________________

Turku–Uusikaupunki -lättähattuja siivittävät uusi kartta ja juliste

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry julkaisee 27.–29.7. ajettavien Uudenkaupungin-radan lättähattumatkojen yhteydessä kaksi uutta tuotetta.

Jo tuttua julistesarjaa jatketaan paljon toivotulla lättähattujulisteella. Siinä Dm7, eli ”Lättähattu”-juna taittaa taivalta perisuomalaisessa kesämaisemassa. Juliste tulee myyntiin ensimmäisen kerran Uudenkaupungin lättähattujunissa. Julisteen hinta on 5 €.

Kokonaan uutta avausta yhdistyksen ja koko suomalaisen rautatiealan toiminnassa edustaa puolestaan Uudenkaupungin- ja Naantalin-ratojen liikennepaikkakartta. Siinä on esitetty nykyiset ja entiset rautatieliikennepaikat, kuten asemat, pysäkit ja seisakkeet, Maanmittauslaitoksen topografisella karttapohjalla. Kartan on laatinut Jussi Mäkinen.

Kartta on Suomessa ensimmäinen, johon on koottu kaikki eri aikoina toimineet rautatieliikennepaikat tarkan modernin kartan pohjalle.

Rautateiden historiasta kiinnostuneen lisäksi kartta sopii oivallisesti kotiseudustaan ja sen historiasta kiinnostuneille sekä kaikille, jotka haluavat seurata matkan edistymistä: maaston ja tiestön lisäksi sitä on helppo pitää silmällä rautatien kilometripylväistä, jotka on merkitty karttaan.

A3-kokoisen kartan mittakaava on 1:165 000 eli 1 cm kartalla vastaa 1,65 kilometriä maastossa. Karttaa myydään hintaan 5 € Uudenkaupungin lättähattujunissa.

Sekä juliste että kartta ovat mukavia muistoja matkoista – niin tästä lättähatulla tehtävästä kuin vuosikymmenten takaisistakin – ja toimivat hyvin myös tuliaisina ja sisutuselementteinä!

Julisteiden ja karttojen myyntituotot käytetään kokonaan HMVY:n toimintaan eli museojunaliikenteen järjestämiseen ja museokaluston kunnostamiseen.

Kartta on tehty Esrin ArcGIS 10 -ohjelmistoilla. Esri Finland on paikkatietoratkaisujen asiantuntija ja Esrin ArcGIS-teknologian edustaja Suomessa.

(25.7.2012 JM / JV)

_______________________________________________________________________

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry sai turvallisuustodistuksen

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry on saanut Liikenteen turvallisuusvirastolta uuden rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuustodistuksen, joka on voimassa 23.5.2012 alkaen. Yhdistyksen museojunaliikenne jatkuu siis keskeytyksettä seuraavan ajon ollessa lauantaina 26.5. Seinäjoelta Kaskisiin ja takaisin.

Turvallisuustodistus on kaikilta rautatieliikenteen harjoittajilta vaadittava asiakirja, jonka saamisen edellytyksenä on mm. turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Turvallisuustodistus on haettava uudelleen määräajoin. Ennen uuden turvallisuustodistuksen hakemista yhdistys muutti vuodesta 2005 käytössä olleen junaturvallisuuden hallintajärjestelmän laajemmin yhdistyksen toiminnan kattavaksi toimintajärjestelmäksi, johon sisältyy myös turvallisuusjohtaminen. Uuden toimintajärjestelmän koulutus pidettiin huhtikuun lopussa ja järjestelmä otettiin käyttöön toukokuun alussa. Rautatieturvallisuutta koskeviin toimintoihin ei tehty merkittäviä muutoksia.

Lisätietoja asiasta antaa turvallisuusjohtaja Aki Grönblom, 0500 900 001, etunimi.sukunimi@hmvy.fi

(20.5.2012 JV)

_________________________________________________________________________

VR lahjoitti höyryvetureita HMVY:lle

VR on lahjoittanut Haapamäen Museoveturiyhdistykselle kaksitoista höyryveturia. Lahjoitus on yksi Suomen rautateiden ja VR:n 150-vuotisjuhlien tapahtumista ja sillä edistetään vanhan rautatiekulttuurin säilymistä Suomessa.

Lahjoituksen allekirjoitustilaisuus pidettiin perjantaina 20.4. Haapamäellä. VR:n puolelta lahjoituksen luovutti yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu. Lahjoituksen vastaanottavat HMVY:n puheenjohtaja Kimmo Alanko ja sihteeri Jouko Sakari Järvinen.

Lahjoitetut veturit ovat:
Hr1-sarjan (”Ukko-Pekka”) numerot 1014, 1019 ja 1020
Vr1-sarjan (”Kana”) numerot 666 ja 789
Tr1-sarjan (”Risto”) numerot 1082, 1092 ja 1093
Tk3-sarjan (”Pikku-Jumbo”) numerot 1135,1136 ja 1139
Vr3-sarjan (”Kukko”) numero 753

Höyryveturit poistettiin käytöstä 1970-luvulla ja siirrettiin armeijan kriisivarastoihin. Kriisivarastoinnista kuitenkin luovuttiin seuraavan vuosikymmenen aikana, jolloin osa varastoiduista vetureista nyt lahjoitetut 12 veturia mukaan lukien siirrettiin Haapamäelle.

HMVY on jo kunnostanut veturit 789 ja 1136, joita käytetään yhdistyksen museoliikenteessä ympäri Suomen. Vetureiden 1020 ja 1082 kunnostus on käynnissä.

Yhdistyksellä on aikaisemmin ollut hallinta- ja käyttösopimus ko. vetureista. Nyt kun HMVY sai veturit omistukseensa niiden kunnostaminen ja käyttö helpottuu huomattavasti, sillä museovetureilla on tarkat määräykset liikennöinnin, omistuksen ja hallinnan suhteen.

Lisätietoja lahjoituksesta antavat puheenjohtaja Kimmo Alanko puh. 040 593 0137 ja varapuheenjohtaja Juha Vuorinen puh. 045 638 0042

(20.4.2012 JV)

_______________________________________________________________________

Uusi toimintajärjestelmä käyttöön 1.5.2012

Haapamäen Museoveturiyhdistyksen hallitus on hyväksynyt uuden Toimintajärjestelmän otettavaksi käyttöön 1.5. alkaen. Toimintajärjestelmässä ja sen alaisissa asiakirjoissa annetaan kaikki HMVY:n henkilökuntaa koskeva ohjeistus sekä ylläpidetään mm. rekistereitä. HMVY:n toimintajärjestelmä on laadittu vuonna 2012 vastaamaan turvallisuustodistuksen ja -luvan myöntämiselle rautatieturvallisuusdirektiivissä asetettuja ehtoja. Sen perustana on HMVY:n vuodesta 2005 noudattama junaturvallisuudenhallintajärjestelmä.

Yhdistys on hakenut Liikenteen turvallisuusvirastolta uutta turvallisuustodistusta harjoittaakseen museoliikennettä Suomen rataverkolla ja turvallisuuslupaa toimiakseen Haapamäen Museovarikon raiteiston rataverkon haltijana. HMVY:n nykyinen liikennöintilupa on voimassa 22.5.2012 saakka ja yhdistyksen tavoitteena on jatkaa liikennöintiä keskeytyksettä.

HMVY on muuttanut rautatieturvallisuustoimintansa uuden toimintajärjestelmän mukaiseksi ja on siirtämässä voimassa olevia ohjeita ja muita dokumentteja osaksi uutta toimintajärjestelmää. Osa toimintajärjestelmästä ja sen alaisista asiakirjoista tullaan julkaisemaan yhdistyksen internetsivuilla tämän vuoden aikana.

Lisätietoja uudistuksesta antaa turvallisuusjohtaja Aki Grönblom, 0500 900 001, aki.gronblom(at)hmvy.fi.

(20.4.2012 JV)