Kartat

Haapamäen Museoveturiyhdistys on julkaissut karttoja vuodesta 2012 lähtien, mutta tehnyt niitä omaan markkinointikäyttöönsä jo aikaisemmin. Tällä sivulla esittelemme kaikki erilaiset yhdistyksen tuottamat kartat. Kartat on laatinut talousmaantieteilijä Jussi Mäkinen keräten pohjatietoja kymmenistä eri lähteistä, kuten vanhoista kartoista, maan johtavilta asiantuntijoilta ja heidän arkistoistaan, sekä Liikennevirastolta. Karttojen laadinnan ja julkaisun on mahdollistanut Maanmittauslaitoksen maastotietojen avaaminen.

Rautateiden historiasta kiinnostuneen lisäksi kartat sopivat oivallisesti kotiseudustaan ja sen historiasta kiinnostuneille. Rautatiekartta on myös mukava lahja tai tuliainen – ja komea sisutuselementti! Tarkemmat rautatiehistorialliset kartat ovat käteviä myös matkanteon seuraamiseen: maaston ja tiestön lisäksi sitä on helppo pitää silmällä rautatien kilometripylväistä, jotka on merkitty karttoihin. Kolmikielisyyden ansiosta ne sopivat lahjaksi rautateiden ystäville kauempanakin.

HMVY:n yhteistyökumppani karttoihin liittyen on ESRI Finland Oy, jonka maahantuomalla ArcGIS-paikkatieto-ohjelmistolla karttoja laaditaan.

hmvy_julkkartta1311_res300

Kuva. Indeksikartta, josta näkyy HMVY:n karttojen maantieteellinen kattavuus.

______________________________________________________________

I: Suomen rautatiehistorian yleiskartta

• mittakaava: 1:1 500 000
• koko: 50×70 cm
• laadittu: 2011, 2013, 2017
• kielet: suomi, ruotsi ja englanti
• hinta: 10 €

Suomen rautateiden yleiskartta piirrettiin ja tulostettiin alun perin yhdistyksen osastolle Matkamessuille vuonna 2011. Siinä eriteltiin mm. ratojen sähköistys ja käyttö henkilöliikenteessä.

Vuonna 2013 kartta laajennettiin Suomen rautatiehistorian yleiskartaksi. Julistekokoisen (50×70 cm) kartan mittakaava on 1:1 500 000, eli 1 cm kartalla vastaa 15 kilometriä maastossa. Kartan on laatinut talousmaantieteilijä Jussi Mäkinen maan eturivin asiantuntijoiden avustuksella.

Rautatiehistorian yleiskartan toinen yleisöpainos toteutettiin 2017. Tiedot päivitettiin kauttaaltaan, pienet virheet korjattiin ja kartografiaa paranneltiin. Nyt mukana on myös tieto raitioteistä ja metroista.

Kartta on luonnollisesti paljon yleistetympi kuin aiemmin julkaistut Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rautatiehistorialliset kartat (ks. alla). Silti se on paljon kattavampi kuin mikään aiemmin julkaistu kartta Suomen rautatiehistoriasta – eikä pidä unohtaa mukana olevaa rautateiden nykypäivääkään.

Kartalla on esitetty Suomen ja lähialueiden nykyiset radat, lyhimpiä sivuratoja lukuun ottamatta, tärkeimmät puretut radat ja tärkeimmät liikennepaikat. Mukana ovat myös Neuvostoliitolle luovutetut alueet Karjalassa ja Sallassa. Olemassa olevat radat on luokiteltu henkilöliikenteen, sähköistyksen sekä yksi- tai moniraiteisuuden mukaan. Suomen lähialueiden rautatiet on pyritty saamaan kartalle mahdollisimman tarkkaan, mutta varsinkin Venäjältä lähteet ovat vaikeammin saatavissa. Mukaan on otettu Suomesta kaikki nykyiset henkilöliikenteen liikennepaikat, useimmat muut liikennepaikat (pl. esim. osiin jaettujen liikennepaikkojen matkustajia palvelemattomat osat, kuten Tampere tavara) ja tärkeimmät lakkautetut liikennepaikat siellä missä tila sallii.

Tämän toteuttamiseksi on kartassa suurennokset 1:500 000 Helsingin–Hyvinkään, Kouvolan sekä Kotkan–Haminan alueista. Mukana on myös rataverkon kehitystä kuvaava kartta.

Rautatietietämyksen kartuttaminen onnistuu kartasta hyvin myös bongaamalla 23 Suomen rataverkon ennätystä, kuten korkein ja matalin kohta, maantieteelliset ääripisteet sekä pisimmät sillat ja tunnelit. Samoin kartalle on merkitty rautatiemuseot ja museojunaliikenteenharjoittajat.

Kartan selitteet ovat täysin kolmikieliset, ja esim. meret ja maakunnat on myös nimetty kolmella kielellä – oiva tuliainen siis myös ulkomaalaisille rautateiden ystäville! Kuitenkin liikennepaikkanimistö on laadittu suomalaisista lähtökohdista. Tilan säästämiseksi Suomen liikennepaikoista on jätetty ruotsinkieliset nimet pois yksikielisten suomenkielisten kuntien alueelta. Ruotsin ja Venäjän liikennepaikoista on annettu suomessa käytetty nimi ja suluissa paikallinen, jos se poikkeaa suomenkielisestä.

Karttaa myydään ainoastaan suorana.

________________________________________________________________________

KarttaIII

III: Liikennepaikkakartta Turku–Uusikaupunki, Raisio–Naantali

 • mittakaava: 1:165 000
 • koko: A3
 • julkaistu: heinäkuu 2012
 • kieli: suomi
 • loppuunmyyty – korvaava tuote Rautatiehistoriallinen kartta V

Maanmittauslaitoksen vapautettua tarkatkin maastotiedot 1.5.2012 tuli mahdolliseksi laatia hyvinkin yksityiskohtaisia karttoja. Ensimmäinen näistä, ja ensimmäinen yhdistyksen myyntiin julkaisema, oli Uudenkaupungin- ja Naantalin radan liikennepaikkoja esittävä kartta. Se oli Suomessa ensimmäinen, johon on koottu kaikki eri aikoina toimineet rautatieliikennepaikat tarkan modernin kartan pohjalle. Karttaa myytiin Uudenkaupungin-lättähattujunissa heinäkuun 2012 lopussa – ajojen kolmantena päivänä se myytiinkin jo loppuun!

_______________________________________________________________________

KarttaIV

IV: Rautatiehistoriallinen kartta: Helsinki – Hyvinkää – Riihimäki – Hanko – Porvoo

 • mittakaava: 1:110 000 (suurennos: Helsinki 1:80 000)
 • koko: A0
 • julkaistu: elokuu 2012
 • kielet: suomi, ruotsi, englanti
 • hinta: 20 eur

Suomen rautateiden 150-vuotisjuhlissa elokuussa 2012 julkaistiin yhdistyksen laajin avaus karttarintamalla: keskisen ja läntisen Uudenmaan rautatiehistoriallisen kartta. Se oli ensimmäinen laajasti historiallisia rautatietietoja kokoava kartta Suomessa – nykykarttapohjalla ei ennen ollut kattavasti esitetty eri aikakausien rautatiehistoriaa. Näiden tietojen yhdistäminen tarkkaan maastokarttapohjaan tekee siitä jopa kansainvälisesti ainutlaatuisen.

Kartalla on esitetty valtion radat, metro ja raitiotiet sekä ne kapearaiteiset rautatiet, joilla on ollut veturivetoista liikennettä tai hevosvetoista henkilöliikennettä. Mukana ovat myös rakenteilla olevat radat. Näistä kaikista on esitetty nykyiset ja entiset rautatieliikennepaikat, kuten asemat, pysäkit ja seisakkeet. Kartta kattaa rautatiet Helsingistä Hyvinkäälle ja Riihimäelle, Vantaankoskelle, Porvooseen, Mäntsälään, Karjaalle ja Pohjankuruun sekä Hyvinkäältä Hankoon. Lisäksi näkyvät mm. Karkkilan ja Lopen Kesijärven kapearaiteiset radat kokonaan.

______________________________________________________________________

KarttaV

V: Rautatiehistoriallinen kartta: Turku – Uusikaupunki – Forssa – Salo – Karjaa

 • mittakaava: 1:120 000 (suurennos: Turku 1:70 000)
 • koko: A0
 • julkaistu: heinäkuu 2013
 • kielet: suomi, ruotsi, englanti
 • hinta: 20 eur

Rautatiehistoriallisten karttojen sarjan toinen osa on Varsinais-Suomen ja Lounais-Hämeen kartta. Tämä yhdistyksen viides kartta on toteutettu samalla konseptilla kuin neljäs, ja on sen jatko länteen – lisätietoja sisällöstä siis yltä kartan IV kohdalta.

Kartta kattaa rautatiet Turusta Uuteenkaupunkiin ja Naantaliin, Loimaan kautta Humppilaan sekä Salon kautta Karjaalle. Lisäksi näkyvät kokonaisuudessaan mm. Jokioisten museorautatie ja Jokioisten rautatien purettu osa Forssaan sekä kapearaiteiset radat Örön linnakkeella ja Paraisilla.

________________________________________________________________________

VI: Peruskarttojen vertailu Haapamäki 1957, 1977, 1988 ja 2013

 

 • mittakaava: 1:20 000
 • koko: A3
 • julkaistu: kesäkuu 2014, painos 500 kpl
 • kieli: suomi
 • hinta: 5 eur

Pro Haapamäki -kylätapahtuman yhteydessä julkaistiin peruskarttojen vertailu: vierekkäin on asetettu samaan mittakaavaan Haapamäen taajaman ja sen välittömän ympäristön peruskartat vuosilta 1957, 1977, 1988 ja 2013. Muutokset taajaman kehityksessä, samoin kuin raiteistossa, on näin helppo huomata. Kyseessä ei siis ole varsinainen rautatiehistoriallinen kartta, vaikka rautatiehistoriaa kartassa paljon näkyykin. A3-arkille on painettu kaksi peruskarttaotetta kummallekin puolelle.

Tämänkin kartan ovat mahdollistaneet Maanmittauslaitoksen datan avaamiset – jo 2012 avattujen ajantasaisten karttatietojen jatkoksi tulivat joulukuussa 2013 saataville kaikki 1949–1992 painetut peruskartat.

 

Lisätietoja kartoista saa sähköpostiosoitteesta kartta (at) hmvy.fi.