Museovarikko

Haapamäki on perinteinen rautateiden risteysasemapaikkakunta, josta kiskot vievät Tampereelle, Seinäjoelle ja Jyväskylään. Museovarikko, yhdistyksen toiminnan sydän, sijaitsee Haapamäen rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Museovarikkoon kuuluvat 16-pilttuinen veturitalli, museokaluston säilytysraiteet, kaksoisvahtitupa-tyyppinen asuinrakennus ja saunarakennus. Veturitallissa säilytetään yhdistyksen museovetureita ja kunnostetaan veturi- ja vaunukalustoa.

Useassa osassa 1880-luvun ja 1960-luvun välillä rakennettu veturitalli on kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas kohde. Vanhin osa laajennuksineen on rakennettu höyryveturikäyttöön, uudempi lähinnä moottorivaunuille. Veturitalliin kuuluu myös pitkä ns. vaunupaja, jonka raide on läpiajettava.

Museokaluston säilytysraiteet sijaitsevat veturitallin edessä ja sivulla. Niillä säilytetään matkustaja- ja tavaravaunukalustoa ja muuta kunnostusta odottavaa kalustoa. Raiteiston pituus on useita satoja metrejä.

 

1880-luvun alussa rakennettu kaksoisvahtitupa on Haapamäen alkuperäisiä rautatierakennuksia. Se sijaitsee rinteessä veturitallin vieressä. Tällä hetkellä rakennus on kunnostuksessa ja tulevaisuudessa se tulee toimimaan toimistona ja talkoohenkilöstön majoituskäytössä. Kaksoisvahtituvan edustalla ovat myös veturitallin pysäköintipaikat.

Veturitallin takana sijaitseva vanha rautatieläisten saunarakennus on toinen museovarikon saunoista. Tällä hetkellä se ei ole käytössä, vaan odottaa kunnostusta.

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry järjestää museovarikolla kesäviikonloppuisin opastettuja kierroksia.

_______________________________________________________________________

KUVIA VIIME VUOSILTA

Veturitallin alkupäätä vuonna 2003, ennen korjaustöiden aloittamista. Ulkona mm. höyryveturit Hv3 998 ja Vr1 666, Tka3 -ratakuorma-auto ja Jenbach DH400 -dieselveturi.

Veturitallin pilttuut 1-5 ovien korjauksen jälkeen kesällä 2012.

Veturitallin vanhinta osaa olevat pilttuut, nykyisiltä numeroiltaan 11-15, ovien korjauksen jälkeen kesällä 2012.

Kaksoisvahtitupa ennen korjaustöiden aloittamista vuonna 2009. Katto ja tiilipiippu olivat vaurioituneet ja ulkoverhoilukin osittain huonossa kunnossa.

Kaksoisvahtitupa ulkopuolisen kunnostuksen jälkeen kesällä 2012.