Tervetuloa elävän rautatiehistorian pariin

Linkki

  AjankohtaisetjauutisetLiityjäseneksi

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry (HMVY) on kotimaisen rautatiekulttuurin säilyttämiseen erikoistunut yhdistys. Toiminta keskittyy vanhan rautatiekaluston kunnostus- ja ylläpitotoimintaan Haapamäen Museovarikolla ja museojunaliikenteeseen ympäri Suomen.

HMVY:n toiminnan tarkoituksena on:
• museoida käytöstä poistuvaa rautatiekalustoa
• järjestää museojunaliikennettä
• kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa takaisin käyttökuntoon
• kouluttaa henkilöstöä museokaluston käyttöön ja kunnossapitoon
• kerätä, arkistoida ja museoida rautateihin liittyvää materiaalia
• tukea jäsenistönsä rautatieharrastusta monipuolisesti

_________________________________________________________________________