Tulevat museoajot: HMVY ry 25 vuotta -juhlamatka 20.-24.4.2018

Juhlamatkan tarkat päiväkohtaiset aikataulut ja pysähdykset (.pdf)

Haapamäen Museoveturiyhdistys ry (HMVY) on erikoistunut kotimaisen rautatiekulttuurin säilyttämiseen. Toiminta keskittyy vanhan rautatiekaluston kunnostus- ja ylläpitotoimintaan Haapamäen Museovarikolla ja museojunaliikenteeseen Suomessa.

HMVY:n toiminnan tarkoituksena on:
• museoida käytöstä poistuvaa rautatiekalustoa
• järjestää museojunaliikennettä
• kunnostaa vanhaa rautatiekalustoa takaisin käyttökuntoon
• kouluttaa henkilöstöä museokaluston käyttöön ja kunnossapitoon
• kerätä, arkistoida ja museoida rautateihin liittyvää materiaalia
• tukea jäsenistönsä rautatieharrastusta monipuolisesti